Invitation

Dear Colleagues,

We are honored to invite you to the single topic conference on non responders that will be held in Istanbul on 27 to 29 September 2018. Such problems as the exposure of patients to cirrhosis of the liver, and its complications due to the unresponsiveness of chronic hepatitis B, C, and delta infections, to the current treatments; the development of hepatocellular carcinoma; and recurrence of infections following liver transplantation continue to be challenging issues in today’s world. New research with respect to patients with chronic hepatitis and who do not respond, specifically to the treatments specified in the treatment guidelines, will be presented, and interactive discussions will be held with the world’s opinion leaders on hepatology. 

At the same time, the similarities and differences (if any) in terms of treatment between the East and the West will be debated. In particular, the steadily increasing trends in cirrhosis of the liver and hepatocellular cancer rates dependent on the unresponsiveness of the hepatitis C virus, between 2020-2030, will be confronted. For this reason, the treatment of compensated and/or decompensated cirrhosis of the liver being unresponsive or partially responsive to previous treatments or those developing dependent on relapses following treatment will continue to be a globally significant health problem.

Following the discovery of the Neolithic settlement during excavations in Yenikapı (the ancient port of Theodosius) it is now understood that the origins of Istanbul date back at least 8,500 years. The city of Istanbul was known as Byzantium by the Greeks in 700 BCE; as Constantinople it was the capital of the Roman and Eastern Roman Empires. Following the conquest of the city by the Ottoman Empire in 1453, the city remained the capital of the Ottoman Empire for almost five centuries, and was known to the Turks as Istanbul.

Among the most important monuments defining the culture and identity of the city are, the Hippodrome, the Basilica Cistern and the Column of Constantine date, which date from Roman times. Then there is the Galata Tower but by the Genoese, and of course, Haghia Sophia, which still stands as the most important testament to the Byzantine age in the world after 1500 years. Then there are the Ottoman buildings, such as the Topkapı Palace, for centuries the residence of the Ottoman sultans and the administrative center, together with more than 80 museums and 9 other Ottoman palaces. The Sultanahmet Mosque and Süleymaniye Mosque and superb examples of Ottoman religious architecture and the Grand Bazaar and Spice Market (Kapalıçarşı and Mısır Çarşısı), both still going strong today, continue the commercial tradition, for which Istanbul is so famous. 

Istanbul’s cultural heritage has given the city international importance: in 2010 it was the European Capital of Culture and it is now included in the UNESCO World Heritage List. With its historical and natural beauties, bridges and underwater tunnel connecting the Asian and European continents, Istanbul shines like pearl on the Bosphorus.

Its ancient history and five centuries as the capital of the Ottoman Empire mean that alongside its own cultural wealth and culinary diversity, Istanbul embraces the illustrious cuisines of Asia, Europe and Africa. Turkish cuisine, now only second to Chinese in terms of popularity, celebrates its huge range of dishes, amazingly there are more than 400 varieties of dessert alone, and all of them are distinctive and delicious.

We would like to conclude by saying how We will be more than pleased to be your host in Istanbul, offering you the finest Traditional Ottoman Hospitality on the occasion of this scientifically rich program.

Kind regards,

Prof. Dr. A. Kadir Dökmeci Prof. Dr. Necati Örmeci   Prof. Dr. Mehmet Arhan
Honorary President of APASL Single Topic Conference 2018 Istanbul President of APASL Single Topic Conference 2018 Istanbul General Secretary

Sevgili meslektaşlarımız,

Sizleri 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “tedaviye cevap vermeyenler” konulu konferansa davet etmekten onur duyarız. Kimi problemler günümüzün zorlayıcı konuları olmaya devam ediyor örneğin, hastaların maruz kaldığı karaciğer sirozu ve kronik hepatit B, C ve delta enfeksiyonlarının güncel tedavilere yanıt vermemesi nedeniyle oluşan komplikasyonlar; hepatoselüler karsinom gelişimi; ve karaciğer transplantasyonundan sonra enfeksiyonların tekrarlanması. Özellikle tedavi klavuzlarında belirtilen tedavilere cevap vermeyen kronik hepatit hastalarına ilişkin yeni araştırmalar sunulacak ve dünya fikir liderleri ile hepatoloji üzerine interaktif olarak tartışmalar yapılacak.

Aynı zamanda doğu ile batı arasındaki tedavilerin benzerlikleri ve farklılıkları tartışılacak. Özellikle, 2020 ve 2030 yılları arasında, sürekli artış eğiliminde olan karaciğer sirozu ve tedaviye yanıt vermeyen hepatit C virüsüne bağlı olan hepatoselüler kanser oranlarıyla yüzleşeceğiz. Bu nedenle, dengelenen ve/veya dengelenemeyen siroz tedavisinde karaciğer, önceki tedavilere yanıt vermez veya kısmen cevap verir veya tedaviyi takiben nükslere bağlı olarak gelişirse bu durum küresel olarak önemli bir sağlık sorunu olmaya devam edecektir. Yenikapı’daki (Theodosius antik limanı) kazılarla Neolitik yerleşimin keşfedilmesinin ardından, Istanbul’un köklerinin en az 8500 yıl öncesine dayandığı görülmektedir. M.Ö. 700 yılında Yunanlılar tarafından Bizans olarak bilinen İstanbul, “Constantinople“ adıyla Roma ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkentiydi. Şehir 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildikten sonra 500 yıla yakın İmparatorluğun başkenti olarak kaldı ve Türkler tarafından Istanbul adıyla bilindi.

Kentin kültürünü ve kimliğini tanımlayan en önemli anıtlar arasında Roman döneminden kalan Hipodrom, Yerebatan Sarnıcı ve Konstantin döneminden kalan surlar vardır. Bunlar dışında Cenevizlilerden kalan Galata Kulesi ve tabii ki 1500 yıldan sonra Bizans zamanının en önemli kanıtı olarak dünyada kalan Ayasofya.  Ayrıca, yüzyıllarca Osmanlı sultanlarına ev ve idari merkez olmuş Topkapı Sarayı, 80’den fazla müzesi ve diğer 9 sarayıyla beraber Osmanlı yapıları var. Osmanlı dini mimarisinin muhteşem örnekleri olan Sultanahmet Cami ve Süleymaniye Cami, ve hâlâ sapasağlam olan Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşı’sı da İstanbul’un en ünlü geleneksel ticaretine devam ediyor.

İstanbul’un kültürel mirası kente uluslararası bir önem atfetti: 2010’da Avrupa Kültür Başkenti olan kent şimdi de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Tarihi ve doğal güzellikleriyle, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan köprüleri ve su altı tüneliyle İstanbul, Boğaziçi’nde aynı bir inci gibi parlıyor.
Eski tarihi ve beş yüz yıllık Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul, kendi kültürel zenginliği ve mutfak çeşitliliğinin yanı sıra Asya, Avrupa ve Afrikan’ın da ünlü mutfaklarını da kucaklıyor. Çin’den sonra ikinci sırada yer alan, şaşırtıcı bir şekilde 400’den fazla özgün ve lezzetli tatlıya sahip olan Türk mutfağı geniş bir yelpaze sunuyor.

Bilimsel açıdan zengin bu program vesilesiyle sizi İstanbul’da ağırlamaktan, en güzel Geleneksel Osmanlı Misafirperverliğini sunmaktan ne kadar memnun olacağımızı belirterek sözlerimizi sonlandırmak istiyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. A. Kadir Dökmeci Prof. Dr. Necati Örmeci Prof. Dr. Mehmet Arhan
Honorary President of APASL Single Topic Conference 2018 Istanbul President of APASL Single Topic Conference 2018 Istanbul General Secretary

各位先生女士們好
         
                
我們非常榮幸邀請各位參加將於2018年9月27日-29日於土耳
其伊斯坦堡舉辦(單一主題)APASL大會.
因面臨由Delta引發慢性B型與C型肝炎和肝癌,而增加的肝硬化
的病患及多種複雜問題,肝癌的進展與近期的治療方式,隨著肝臟
移植所造成再次感染的可能等等,持續為現代當今世界之挑戰討
論議題之一.
有關慢性肝炎及肝癌病患的最新研發,及其無反應特別是根據
治療的方針,而做的指定治療將於于會中公佈,屆時我們也將邀請
世界肝膽權威醫師做互動討論.
同時有關於東方與西方治療方式的異同(若有的話)將在會中做討
論,特別是有增加病患趨勢的肝硬化及肝癌,為此肝硬化補償治療
,非補償治療,無反應治療之局部反應,依據復發追蹤治療等
將是全球化的有意義性健康問題. 隨著在Yenikapı(古代Theodosius港)挖掘出來的新石器時代的考
古文物顯示伊斯坦堡在8500年前就已經出現,之後因希臘的拜占
庭帝國而出名,繼而以君士坦丁堡知名成為羅馬人之都.東羅馬帝
國之東首都 並在1453年為奧斯曼帝國之都,經歷約五世紀之久.而為土耳其
人所周知,在可確定伊斯坦堡為文化證明的重要之紀念碑當中,
追溯到羅馬時代賽馬場, Basilica Cistern ,the column of constantine date,Galata塔.Genoese ,Hagia sophia經歷1500年之久拜占庭時
代所留下的遺產,奧圖曼事建築.例如Topkapı宮殿(奧斯曼皇室住
家及行政中心)超過80個博物館和其他9個奧斯曼宮廷.
The Sultanahmet清真寺,Süleymaniye清真寺和奧圖曼式宗教建築
香料市場,埃及市集,依舊一如往昔活躍的商業傳統因此使伊斯坦
堡聲名大躁 因文化遺產的賦予伊斯坦堡國際的重要性,在2010年被指定為歐
洲文化之都.並已被納入UNESCO世界遺產名單,以其歷史性
地位自然之美,橫跨歐亞大橋和地下水道系統等等.
伊斯坦堡如一顆閃爍在博斯普魯斯海峽上的珍珠,因它的歷史由來
經歷五世紀奧斯曼帝國之統治,顯示出它的獨特性豐富的文化,飲
食的多樣化,集歐 亞
非三洲特色之土耳其料理,僅次於中國美食.
超過四百種以上甜點等等,以地主之誼,最佳傳統奧圖曼式待客之
道.我們衷心誠摯地邀請您的參與此次豐富的(科學)醫學會議.

Prof. Dr. A. Kadir Dökmeci Prof. Dr. Necati Örmeci Prof. Dr. Mehmet Arhan
Honorary President of APASL Single Topic Conference 2018 Istanbul President of APASL Single Topic Conference 2018 Istanbul General Secretary

各位先生女士们好

我们非常荣幸邀请各位参加将于2018年9月27日-29日于土耳 其伊斯坦堡举办(单一主题)APASL大会.

因面临由Delta引发慢性B型与C型肝炎和肝癌,而增加的肝硬化 的病患及多种复杂问题,肝癌的进展与近期的治疗方式,随着肝脏 移植所造成再次感染的可能等等,持续为现代当今世界之挑战讨 论议题之一.

有关慢性肝炎及肝癌病患的最新研发,及其无反应特别是根据 治疗的方针,而做的指定治疗将于会中公布,届时我们也将邀请 世界肝胆权威医师做互动讨论.

同时有关于东方与西方治疗方式的异同(若有的话)将在会中做讨 论,特别是有增加病患趋势的肝硬化及肝癌,为此肝硬化补偿治疗 ,非补偿治疗,无反应之治疗局部反应,依据复发追踪治疗等 将是全球化的有意义性之健康问题.

随着在Yenikapı(古代Theodosius港)挖掘出来的新石器时代的考 古文物显示伊斯坦堡在8500年前就已经出现,之后因希腊的拜占 庭帝国而出名,继而以君士坦丁堡知名成为罗马人之都.东罗马帝 国之东首都

并在1453年为奥斯曼帝国之都,经历约五世纪之久.而为土耳其 人所周知,在可确定伊斯坦堡为文化证明的重要之纪念碑当中,可 追溯到罗马时代赛马场,Basilica Cistern ,the column of constantine date,Galata塔.Genoese ,Hagia sophia经历1500年之久拜占庭时 代所留下的遗产,奥图曼事建筑.例如Topkapı宫殿(奥斯曼皇室住 家及行政中心)超过80个博物馆和其他9个奥斯曼宫廷.

The Sultanahmet清真寺,Süleymaniye清真寺和奥图曼式宗教建筑 香料市场,埃及市集,依旧一如往昔活跃的商业传统因此使伊斯坦 堡声名大躁

因文化遗产的赋予伊斯坦堡国际的重要性,在2010年被指定为欧 洲文化之都.并已被纳入UNESCO世界遗产名单,以其历史性 地位自然之美,横跨欧亚大桥和地下水道系统等等.

伊斯坦堡如一颗闪烁在博斯普鲁斯海峡上的珍珠,因它的历史由来 经历五世纪奥斯曼帝国之统治,显示出它的独特性丰富的文化,饮 食多样化,集欧 亚 非三洲特色之土耳其料理,仅次于中国美食. 超过四百种以上甜点等等,以地主之谊,最佳传统奥图曼式待客之 道.我们衷心诚挚地邀请您的参与此次丰富的(科学)医学会议.

Prof. Dr. A. Kadir Dökmeci Prof. Dr. Necati Örmeci Prof. Dr. Mehmet Arhan
Honorary President of APASL Single Topic Conference 2018 Istanbul President of APASL Single Topic Conference 2018 Istanbul General Secretary

皆様

この度、2018年9月27日~29日に「Non Responders to treatment:不応答者への治療」をテーマとしたカンファレンスをイスタンブールにて開催することとなりました。患者が罹患する肝硬変やB/C/D型慢性肝炎が現在の治療法に応答しないことに起因する合併症、肝細胞癌の進行、肝移植後の肝炎の再発といった問題は、今日における難題であり続けています。このカンファレンスでは、特に治療ガイドラインに明記されている治療法に応答しない慢性肝炎患者に関する新たな研究の発表、および世界のオピニオンリーダーとの肝臓学に関するインタラクティブディスカッションを予定しております。

同時に、東洋と西洋における治療の類似点および相違点に関する議論を予定しております。特に、2020~2030年において継続的増加傾向にある肝硬変率および治療法に応答しないC型肝炎ウイルスに相関する肝細胞癌率と向き合わなければなりません。したがって、代償性および/または非代償性の肝硬変治療において、これまでの治療法に対し応答しない、もしくは部分的に応答する、または治療後に再発するといった問題は世界的に重大な健康問題となり続けるでしょう。

イェニカプ(テオドシウス港)での発掘における新石器時代の居住跡の発見後、イスタンブールの起源は少なくとも8500年前にまで遡るとみられています。イスタンブールは紀元前700年にギリシア人によってビザンティウムとして知られており、また「コンスタンティノープル」の名でローマ帝国および東ローマ帝国の首都でありました。1453年のオスマン帝国によるコンスタンティノープル征服後、同都市は500年近くオスマン帝国の首都となり、トルコ人にはイスタンブールの名で知られました。

イスタンブールの文化とアイデンティティを定義する最も重要な遺跡のうち、ローマ時代のヒッポドロームや地下宮殿、コンスタンティヌス大帝時代の円柱があります。その他ジェノバ人によって建てられたガラタ塔、そして言うまでもなく、1500年以降のビザンツ時代の最も重要な証として現存するアヤソフィアが挙げられます。さらに、何世紀もの間オスマン帝国のスルタンの居住地および行政の中心となったトプカプ宮殿、80以上の博物館、9つの宮殿とともにオスマン帝国時代の建造物があります。オスマン帝国時代の宗教建築の最高例としてスルタンアフメット・モスクやスレイマニエ・モスクがあり、そして今もなお賑わうグランドバザールやエジプシャン・バザールでは、イスタンブールで良く知られる昔ながらの商売が続いています。

Prof. Dr. A. Kadir Dökmeci Prof. Dr. Necati Örmeci Prof. Dr. Mehmet Arhan
Honorary President of APASL Single Topic Conference 2018 Istanbul President of APASL Single Topic Conference 2018 Istanbul General Secretary